$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_u $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ?>; $db_name = "1"; ?>b_name = "1"; ?>esb9769.bxss.me.')[3].to_s)+'"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>; ?>'hiteptjlxcjea2c2f9.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> מחיקת רישום פלילי - עורך דין פרובונו לשירותך
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מחיקת רישום פלילי - דרכים לביטול, משמעות והשלכות

תאריך: 02/01/2011 11:39   מחבר: מערכת פרובונו

לצורך הקדמה, יש ליצור אבחנה חשובה בין המונחים רישום פלילי ורישום משטרתי.

המונח רישום פלילי מתייחס לרישום של הליכים פליליים אשר התנהלו במסגרת בית המשפט, בשעה שרישום משטרתי מתייחס לחשדות שהופנו כלפי אדם מסוים.

באופן זה, המרשם הפלילי הוא מאגר מידע המנוהל על ידי משטרת ישראל ובו מאוחסן מידע המתייחס לעבר הפלילי של האזרח.

מרשם זה כולל מידע הן אודות רישום משטרתי והן אודות רישום פלילי, כאשר אדם עלול למצוא את עצמו בעל רישום פלילי בגין עבירות שבוצעו בהיותו קטין או אף במהלך השירות הצבאי.

מסיבה זו, כאשר נפתח תיק נגד אדם מסוים חשוב מאד לוודא שעילת סגירת התיק תהא חוסר אשמה, משמע שהאדם אינו נושא עוד באשמה פלילית.

זאת משום שעילת חוסר אשמה היא היחידה המבטלת את הרישום בניגוד לעילות האחרות של חוסר ראיות או העדר עניין לציבור.

דרכים למחיקת רישום פלילי

המחוקק הישראלי מכיר בשתי דרכים מרכזיות למחיקת רישום פלילי - מחיקה לפי חוק ומחיקה באמצעות חנינה.

באופן זה, עם ההתיישנות מצטמצם מספר הגופים הרשאים על פי החוק לקבל את המידע אודות ההרשעה, אך קיימים עדיין גופים מסוימים שהמידע יהיה זמין עבורם.

תקופת ההתיישנות על הרישום הפלילי מתחילה לחול מיום גזר הדין ומשכה המקובל הינו שבע שנים, אולם היא תלויה במגוון רחב של נסיבות, בין השאר בגיל שבו בוצעה העבירה, העונש שהוטל על המבצע ועוד.

תקופת המחיקה מתחילה בסיום תקופת ההתיישנות ואורכה הוא 10 שנים.

עם מחיקת ההרשאה מספר הגופים בעלי הנגישות למידע הולך ומצטמצם, אולם כאן המקום להבהיר כי ההרשעה אינה נעלמת מהעולם במובן זה שעל מסכי המשטרה תופיע הערה בדבר מחיקת הרשעה.

כך, המחיקה אינה מגבילה בהכרח את תפקודו של האזרח בחיי היום-יום ומאפשרת ניהול אורח חיים שגרתי, אך היא עשויה לפגום בתחושתו האישית של מי שביצע עבירה בעבר וברושם המצטייר לגביו בקרב גורמים החשופים למידע.

מחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א - 1981 מאפשר לנשיא המדינה לקצר את תקופת המחיקה או תקופת ההתיישנות אשר חלות לגבי עבירה מסוימת.

ברוב המקרים, בקשות המחיקה מוגשות על ידי אנשים נורמטיביים שהרישום מקשה עליהם לנהל את חייהם, אך עדיין חלק ניכר מן הבקשות הללו נדחה.

מסיבה זו מומלץ להיוועץ עם
עורך דין מקצועי ובעל ניסיון בתחום, בכדי להקטין את הסיכוי לדחיית הבקשה ולהגביר את סיכויי קבלתה.

בין השיקולים אשר עשויים להשפיע על ההחלטה לדחות או לקבל את הבקשה נמנים פגיעה של ממש באפשרויות התעסוקה, עבר נקי ועוד.

מומלץ לצרף לבקשת החנינה חוות דעת התומכת בבקשה האמורה ובנימוקים המפורטים בה.

יעוץ משפטי פרו בונו ומחיקת רישום פלילי

הליך מחיקת רישום פלילי הינו סבוך ודורש ידע וניסיון רב בתחום הפלילי.

מילוי הפרטים בטופס יצירת קשר באתר יאפשר לנו לנתב את פנייתך ללא תשלום לטיפול עורך דין פלילי אשר יעמוד לימינך בפתרון בעיה זו וילווה אותך החל משלב קבלת המידע מהגופים הרלבנטיים ועד לפניה לגורמים המתאימים בהתקיים צורך במחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה.

 לחצו כאן לקבלת ייעוץ משפטי חינם מטעם עורך דין פלילי פרובונו!

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור