$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_u $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ?>; $db_name = "1"; ?>b_name = "1"; ?>esb9769.bxss.me.')[3].to_s)+'"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>; ?>'hiteptjlxcjea2c2f9.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> פיצויי פיטורין
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

מבקש להגיש תביעת פיצויי פיטורין? עורך דין פרובונו לשירותך!

תאריך: 17/01/2011 13:32   מחבר: מערכת פרובונו

נושא פיצויי פיטורין בישראל מוסדר בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963.

סעיף 1 לחוק מגדיר את הזכאים לקבלת פיצויי פיטורין: "מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר זכאי לקבל ממעבידו פיצויי פיטורין".

רכיבי השכר המשמשים לחישוב פיצויי פיטורין

לפי תקנות פיצויי פיטורין (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורין), תשכ"ד - 1964, הרכיבים מתוך השכר האחרון אשר ישמשו לקביעת סכום פיצויי הפיטורין הם:

1.    שכר יסוד
2.    תוספת ותק
3.    תוספת יוקר מחיה
4.    תוספת משפחה
5.    תוספת מקצועית או מחלקתית

מהם המקרים הנחשבים לפיטורין לפי החוק?

מקרים שונים ומגוונים מוכרים לפי החוק והפסיקה כפיטורים, אולם לצורך בחינת נסיבות המקרה האישי שלכם מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום דיני עבודה.

בין הארועים הנחשבים כפיטורים נמנות הנסיבות הבאות: התגייסות לשירות בתי הסוהר או משטרת ישראל, סיום חוזה עבודה, התפטרות בשל בריאות לקויה של העובד או בן משפחה, התפטרות עקב הרעה בתנאי העבודה של העובד, התפטרות בשל שהיה במעון לנשים מוכות, התפטרות לצורך טיפול בילד, התפטרות עקב העתקה של מקום מגורים לאור נישואין, פטירת עובד וכן הפסקת עבודה בשל פשיטת רגל או פירוק של התאגיד בו מועסק העובד.

לעניין התפטרות או פיטורין עקב היעדרות ללא אישור קובעת הפסיקה, כי עובד שלא הופיע לעבודתו אינו רשאי לראות בעצמו מפוטר אלא אם כן קיבל הודעה על כך מראש והמעביד אינו רשאי לראות בעובד כמי שהתפטר אלא אם הודיע לו העובד מראש על כך.

מהו המועד לתשלום פיצויי פיטורין?

המועד לתשלום פיצויי הפיטורין יהיה היום שבו יסתיימו יחסי עובד - מעביד, למעט במקרה שבו קיים הסכם קיבוצי הקובע אחרת.

במידה ופיצויי הפיטורין לא ישולמו בתוך חמישה עשר יום ממועד זה ייחשב הדבר להלנה של פיצויי פיטורין, כאשר עיכוב בתשלום העולה על שלושים יום כרוך בתוספת של 20% בגין כל חודש איחור וכן בהצמדה למדד.

מלבד זאת, התיקון לחוק פיצויי פיטורין קובע שהזכויות הסוציאליות של העובד יישמרו עד לפרק זמן של חצי שנה ולא שלושה חודשים כפי שנהוג היה עד התיקון.

מדוע חשוב לקבל ייעוץ משפטי בנושא פיצויי פיטורין?

בנושא קבלת פיצויי פיטורין קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי, זאת כיוון שלא פעם מעסיקים מנסים להתחמק מהחובה לתשלום פיצויי פיטורין באמתלות שונות או מבצעים חישוב שגוי של הפיצויים להם זכאי העובד.

במידה ואתם חוששים שלא תוכלו לעמוד בתשלום שכר הטרחה לבא כוח היכנסו לטופס יצירת קשר באתר, מלאו את הפרטים הנדרשים ואנו ננתב פנייתכם חינם לטיפול עורכי דין המתמחים בדיני עבודה, אשר ילוו אתכם החל מהייעוץ הראשוני ועד לשלב הגשת התביעה.


לקבלת סיוע אישי בנושא פיצויי פיטורין, לחץ כאן:
יעוץ משפטי חינם

לחץ לקבלת מידע מורחב על סיוע משפטי לנפגעי תאונות עבודה

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור